Nechajte si poradiť vašimi ušami

Ochrana osobných údajov     © 2024 Zalan Schuster

ZS Acoustics

Videá o elektrosmogu

Pozrite si vzdelávacie videá o elektrosmogu, ktoré postupne s časom rozšírim.

Tienenie nízkofrekvenčných striedavých magnetických polí pomocou z amorfnej kobaltovej fólie MCL61 v splálni.

Plný signál - nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření


Česká Televize

Dr. Magda Havas

Živá analýza krvi pred a po použití mobilného telefónu