Nechajte si poradiť vašimi ušami

Ochrana osobných údajov     © 2021 Zalan Schuster

ZS Acoustics

Ochrana proti elektrosmogu

Nasledujúci popis sa týka ochrany proti vysokofrekvenčnému - mikrovlnnému žiareniu.


Pasívna ochrana:

- obmedziť používanie mobilných telefónov na najnutnejšiu mieru

- používať najnovšie hands-free s gumenými hadičkami, káblové hands-free prenesie žiarenie priamo do ucha

- nenosiť mobilné telefóny vo vreckách

- nepoužívať bezdrôtovú technológiu

- nestáť v blízkosti činnej mikrovlnnej rúry


Aktívna ochrana musí vychádzať zo zistení meraním:

- Tienenie priestoru proti vnikajúcemu elektromagnetickému žiareniu. Treba tieniť celé plochy, jednu alebo dve celé steny vrátane okien, prípadne aj podlahu a strop. Lepšie je tieniť celý dom zvonku. Aj v takom prípade sa však môže stať, že sa mikrovlny dostanú do vnútra domu cez elektrické rozvody a vtedy treba aj vnútorné tienenie.

- Okná s dobrou tepelnou izoláciou plnené argónom majú aj dobré tieniace vlastnosti, nechránia však rámy. Klasické okná však treba vybaviť tieniacimi záclonami alebo závesmi, tieto tienia aj rámy okien a tienia aj pri otvorených oknách.

- Tienenie zdroja elektromagnetického žiarenia. Treba vytvoriť tzv. Faradayovu klietku. Naozaj účinnú ochranu dosiahneme len úplným uzavretím priestoru. Klietka sa vytvára z elektricky vodivého materiálu.


Tieniace materiály:

- tieniace nátery stien s grafitom sú vodivé a musia byť uzemnené

- tieniace záclony obsahujú striebro dajú sa prať, záclony majú vysoku priepustnosť svetla

- tieniace tkaniny so striebrom na postelné baldachýny, poťahy a pod.Ochrana proti magnetickému poľu:

- antimagnetické fólie
Ochrana proti nízkofrekvenčnému elektrickému poľu:

- dôležitá je dobrá elektrická inštalácia s uzemňovaním

- predlžovačky a kabeláže môžu byť zdrojom nízkofrekvenčného elektrického poľa, preto treba používať dobre tienené

- špeciálne tieniace nátery proti nízkofrekvenčnému elektrickému poľu

- tieniace siete na podlahu


tienený dom pred vrchnou náterov a hotový domtienený dom pred vrchnou náterov hotový tienený dom