Nechajte si poradiť vašimi ušami

Ochrana osobných údajov     © 2024 Zalan Schuster

ZS Acoustics

Konečne mám dobrý zvuk, mám vyriešenú akustiku miestnosti!

Často sa stáva, že Hifista si nakúpil kvalitné audio zariadenie a už desiaty reproduktor kupuje a stále nie je spokojný so zvukom čo počuje z reproduktorov. Keby Hifisti vedeli, že akustika miestnosti má velmi podstatný vplyv na kvalitu posluchu, tak všetci by chceli riešiť akustiku vo svojej posluchovni.

Najslabší článok v celom audio reťazci je samotná posluchová miestnosť, v ktorej počúvame hudbu a predsa Hifisti to ignorujú, lebo nemajú s tým skúsenosti. Myslia si, že keď sú zabývaní, majú nábytok v miestnosti, koberec, závesy tak majú adekvátnu akustiku na počúvanie hudby.

Správna akustika miestnosti umožňuje, aby ste mohli skutočne počuť ako znie vaša audio aparatúra. Akusticky neupravená posluchová miestnosť skresluje, nevhodne ovplyvňuje reprodukovaný zvuk a znepríjemní posluch hudby nasledovne:

Akusticky neupravená posluchová miestnosť skresluje frekvenčnú krivku:

To znamená že niektoré tóny, frekvencie počujete hlasnejšie a niektoré tichšie alebo vôbec nie. Tóny ktoré počujete hlasnejšie ako ostatné v posluchovej miestnosti rezonujú. Zvukové odrazy od stien zvýraznia niektoré tóny. Odrazený tón od stien sa v mieste posluchu kde počúvame hudbu sa stretávajú od rôznych strán a znásobujú sa. Ak sa v posluchovom bode stretnú tóny v protifáze tak sa eliminujú.

Tieto úkazy závisia od frekvencie zvuku, rozmerov a tvaru miestnosti, v ktorej máme reproduktory umiestnené a od pozície poslucháča. Tento jav počujeme najlepšie na sinusovom zvuku. Sinusový zvuk obsahuje len jednu frekvenciu. Hudobné nástroje, spev sa skladá z viacerých súčasne znejúcich frekvencií. Počúvaná hudba v akusticky neupravenej miestnosti, bude tonalitne skreslená a nebude znieť prirodzene a neutrálne aj keď máte najlepšie audio zariadenie na svete.

Pozrite si animáciu ako sa odráža sinusový tón od steny:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm


Vyskúšajte si u seba v posluchovej miestnosti prehrať nízke tóny a vypočuť si ich. Zistíte, že ich nepočujete v rovnakej hlasitosti, hoci sú rovnakou hlasitosťou nahrané.

Testovacie tóny môžete stiahnuť tu: http://sdrv.ms/18YeVgv

Sú od 10 Hz do 300Hz.


Akusticky neupravená posluchová miestnosť má nevhodný dozvuk.

Dozvuk je čas, za ktorý prestaneme počuť zvuk v miestnosti. Dnes sa dozvuk definuje ako doba, za ktorú klesne hladina zvuku o 60 dB. Doba dozvuku v posluchovej miestnosti závisí od jej velkosti, ale aj od frekvencie. V tej istej miestnosti doba dozvuku na nízkych frekvenciach bude iná ako na stredných alebo vysokých. Ideálne je ak dozvuk v miestnosti na počúvanie hudby nie je velmi krátky ani nie je príliš dlhý. Na to existuje norma, ktorá vychádza z najlepšieho pocitu poslucháča pri posluchu hudby v danej velkosti posluchovej miestnosti.

Príklad:

rozmer posluchovne: šírka 5,85m, dlžka 8,7m, výška 3,17m

ideálny dozvuk je 0,3 - 0,4 sek. pri stredných a vysokých tónoch

pre nízke frekvencie pod 100 Hz môže byť dozvuk aj dlhší 0,5 -0,6 sec.

Keď je príliš krátky dozvuk počujeme hudbu "bez života". Bude znieť mrtvo a sucho. Na druhej strane lokalizácia nástrojov bude vynikajúca. Keď bude dozvuk príliš dlhý, bude hudba znieť rušivo kvôli dlhému dozvuku, tonalitne rozladeno ako v jaskyni alebo vo vykachličkovanej kúpelni. Lokalizácia nástrojov bude veľmi neurčitá.

Akusticky neupravená posluchová miestnosť pokazí priestorovosť hudby, lokalizáciu hudobných nástrojov.

Priestorovosť hudby je vlastnosť, ktorá sa nedá jednoducho merať a tak ju môže vyhodnotiť najlepšie človek, ktorý počúva hudbu v miestnosti. Preto dobrá akustika miestnosti nie je len veda ale aj umenie. Hudba je priestorovo dobre reprodukovaná ak poslucháč vie lokalizovať v priestore pred sebou jednotlivé hudobné nástroje a počuje tiež v akom priestore vznikla nahrávka. Pri reprodukcií sa však pridajú aj vlastnosti posluchovej miestnosti. Ideálna frekvenčná krivka miestnosti a ideálny dozvuk nezaručuje ešte dobrú reprodukciu hudby. Chýba ešte tretia vlastnosť miestnosti, ideálne podanie priestorovosti hudby, ktorá je len čiastočne závisia od dozvuku. Je dôležité aj to akým spôsobom sa odráža zvuk od stien a ako sa "rozloží" zvuk v miestnosti. Negatívom je tiež ozvena. Ak jeden alebo niekolko z odrazených signálov je v čase dostatočne izolovaný, aby ho naše vnímanie rozlíšilo ako samostatný impulz, vzniká ozvena.


Posluchová miestnosť by mala byť bez ozveny od reproduktora k posluchovému bodu. Miestnosť musí byť akusticky upravená z uvedených hladísk. Zdrojom zvuku sú reproduktory a prijímačom je poslucháč v posluchovom bode. Ako sa dostane zvuk od reproduktorov k poslucháčovi je dôležité. Zvuk z reproduktorov do posluchového bodu musí byť bez ozveny, dobre detekovatelný, s ideálnym dozvukom, rovnomerné a symetricky šírený, s rozlíšitelným vnemom zlava a sprava, pričom zlava a zprava má prichádzať zvuk skôr ako zhora.

Ak by som chcel vizuálne ukázať ako skresluje zvuk neupravená posluchová miestnosť, tak by to vyzeralo ako fotka na ľavej strane. Vedľa skreslenej fotky na pravej strane je originál. Ak ich porovnáme, vidíme farebné rozdiely. Farby sú skreslené a nepravdivé, čo by sa dalo prirovnať k tonalitne skreslenej hudbe v akusticky neupravenej miestnosti. Niektoré tóny počujeme hlasnejšie alebo tichšie namiesto v rovnakej hlasitosti. Geometrické skreslenie znázorňuje na rôzné tóny nevhodný rušivý dozvuk, ozvenu a z toho dôvodu zlú priestorovosť hudby.

Ako sa dá vhodne akusticky upraviť posluchová miestnosť?

Pre vyrovnanie frekvenčnej krivky a ovplyvnenie dozvuku sa používajú širokopásmové absorpčné akustické panely napríklad od GIK Acoustics, ktoré sú zvukovo najneutrálnejšie akustické panely na trhu. Pre velmi nízke frekvencie odporúčam bubnové rezonátory Scopus Tuned Trap, ktoré sa dajú vyrábať na požadovanú frekvenciu. Vhodné rozloženie hudby v priestore, živé a priestorové podanie hudby sa dá dosiahnút pomocou difúzerov. Velmi dôležitý je vhodný odborný akustický plán. Ak akustické elementy nie sú vhodne vybraté a správne umiestnené, môžete vašu posluchovú miestnosť ešte viac pokaziť.

Najlepšie je, keď máte na posluch zvláštnú miestnosť. Ak ňou nedisponujete nerobte si z toho ťažkú hlavu. Aj obyvačka sa dá aspoň čiastočne akusticky vhodne upraviť a to aj tak, aby akustické elementy vhodne zapadali do obývacej miestnosti. Napríklad GIK Art panely, ktoré sú akustické panely potlačené fotkou alebo iným vami zvoleným motívom. Ukážky uvidíte na:

http://www.zs-acoustics.com/gik-art-panel.html

Na autentickú kvalitnú reprodukciu hudby potrebujete nielen vhodne akusticky upravenú posluchovú miestnosť ale aj vhodnú kvalitnú aparatúru a nahrávku, ktorá vám bude hrať fantasticky. Vyťažte maximum zo svojej audio zostavy. Len takto budete mať najlepší zážitok z počúvania hudby, ktorý by som prial každému poslucháčovi.

Pozrite si akustické vzdelávacie videá na http://www.zs-acoustics.com/videa.html

Pozývam Vás na posluchové testy do referenčnej ZS Acoustics posluchovne.

Objednať sa na posluch