Nechajte si poradiť vašimi ušami

Ochrana osobných údajov     © 2022 Zalan Schuster

ZS Acoustics

Meranie elektrosmogu

Intenzita elektromagnetického žiarenia sa vyjadruje výkonom na plošnú jednotku. Používa sa jednotka Watt na meter štvorcový W/m² alebo jej miliontina  mikrowatt na meter štvorcový µW/m².

Pre intenzitu elektrického poľa sa používa jednotka Volt na meter V/m.

Pre magnetickú indukciu magnetického poľa sa používa jednotka Tesla alebo jej miliárdtina nanotesla nT.

Pre elektromagnetické žiarenie existujú viaceré normy prípustnosti z hľadiska účinkov na ľudský organizmus.

Na Slovenskú platí hygienická norma ICNIRP / WHO obsiahnutá vo vyhláške MZ SR 534/2007 pre obyvateľstvo.

Táto norma určuje pre skúmaný priestor účinku maximálnu hodnotu hustoty toku výkonu elektromagnetickej vlny na 10 W/m², čiže 10 000 000 μW/m².


Pre porovnanie uvedieme ešte niektoré iné normy:


Čína 100 000 μW/m²

BIOINITIATIVE 2012
30 μW/m², deti a rizikové populácie 3-6 μW/m²

ECOLOGY Global Network
odporúčanie pre vnútorné priestory 1mW/m²

Salzburg preventívny limit v otvorenom priestore (2002) 10μW/m²

Salzburg preventívny limit v interiéri (2002) 1μW/m²

Občianske fórum elektrosmog pre vnútorné priestory 1μW/m²


Všimnite si milion násobné rozdiely.


Na ukážku uvediem niekoľko typických nameraných hodnôt:

- Panelový byt na 4. poschodí, oproti vo vzdialenosti 200 m na streche 12 poschodovej budovy sú dva vysielače mobilnej siete, vo vzdialenosti 400 m je ďalší. Pri otvorenom okne bolo nameraných 3000 - 4000 µW/m², za zatvoreným oknom s argónovou náplňou 200 µW/m², v strede izby 100 µW/m², pri bočnej stene 180 µW/m², v hale bez okna 30 µW/m², v izbe na opačnej strane bytu 20 µW/m².

Pri meraní smerom nahor a nadol boli zistené hodnoty od 40 do 100 od wifi v susedných bytoch.


- Ulica v mestskej zástavbe 500 - 2000 μW/m²

- Autobus mestskej dopravy (podľa obsadenosti a množstva telefonujúcich) 100 - 50 000 μW/m²

- Dialkový vlak s wifi vybavením (podľa množstva tabletov a notebookov) 1000 - 100 000 μW/m²

- mobilný telefón vo vzdialenosti 1 m 2 000 - 40 000 μW/m²

- wifi (WLAN) vo vzdialenosti 1 m 2000 μW/m²

- tablet s wifi vo vzdialenosti 1 m 2000 μW/m²

- bezdrôtová myš vo vzdialenosti 1 m 160 - 2000 μW/m²

- tablet alebo mobilný telefon s EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 100 000 μW/m²


Elektrosmog je doporučované merať aspoň v nasledujúcich miestach, pretože v nich pobudneme dlhšiu dobu:

- v spálni aj preto, že pre uchovanie zdravia potrebujeme nerušený kludný odpočinok

- v obývačke

- na pracovisku


Objednajte meranie elektrosmogu


Sme vybavení kvalitnými prístrojmi na meranie elektromagnetického poľa v rôznych frekvenčných pásmach, elektrického a magnetického poľa. Podľa nameraních údajov ponúkame riešenie a poradenstvo.


Gigahertz-Solution Me3840B HF 38B