Nechajte si poradiť vašimi ušami

Ochrana osobných údajov     © 2024 Zalan Schuster

ZS Acoustics

Účinky elektrosmogu na zdravie človeka

O škodlivých účinkoch elektromagnetického poľa v blízkosti rozhlasových vysielačov prípadne vedení vysokého napätia sa uvažovalo už dávnejšie, avšak do širšieho povedomia sa tento problém dostal až rozšírením mobilných telefónov. O škodlivosti mobilných telefónov na ľudský organizmus sa robia štúdie už vyše desať rokov, ich výsledky si neraz odporujú. Dnes však už je všeobecne známe, že používanie mobilných telefónov vplýva na ľudský organizmus škodlivo. Najviac účinkuje vyžarovanie samotného telefónu na mozog, keďže telefón držíme pri uchu. Jeho vyžarovanie však vplýva aj na telo a vnútorné orgány, keď ho umiestnime napr. na opasok, alebo do vrecka. Telefón vyžaruje nielen počas rozhovoru, ale v pravidelných intervaloch aj počas kľudu, lebo udržuje spojenie s najbližšími vysielačmi mobilnej siete. Mobilný telefón má ešte jednu zvláštnu vlastnosť, intenzitu vyžarovania prispôsobuje intenzite prijímaného signálu. V meste, kde sú vysielače blízko vyžaruje slabšie ako tam, kde sú vysielače ďaleko.

Okrem svojho telefónu nás však ožarujú aj tieto vysielače. Ich sieť je pomerne hustá najmä v mestách, kde sa v okruhu jedného kilometra môžu vyskytnúť aj dva-tri alebo viac vysielačov s niekoľkými anténami. Často bývajú na jednom mieste vysielače viac operátorov. Dôsledkom je, že v mestskom prostredí sa môžu vyskytovať miesta s extrémne vysokým zamorením. Toto žiarenie je síce slabšie ako bezprostredne u telefónu, ale pôsobí na nás nepretržite dokonca aj v bytoch.

Elektromagnetické žiarenie má účinky tepelné a biologické (netepelné).

Žiarenie telefónov merateľne zvyšuje teplotu mozgu a iných blízkych orgánov, napr. teplota ušného laloku sa po 20 minútach telefonovania zvýši o 1 stupeň Celsia. Elektromagnetické pole vyvolá aj zmeny v štruktúre buniek a ovplyvňuje ich funkciu. Tieto zmeny sú často nezvratné a vedú k chorobným stavom, dokonca aj k rakovine. U používateľov mobilných telefónov po dobu 1-2 hodiny denne zistila svetová zdravotnícka organizácia štvornásobný výskyt nádoru na mozgu oproti priemeru.

Žiarenie vysielačov mobilnej siete je tiež škodlivé. Ľudia žijúci 50 až 300 m v okruhu antén sú v zóne vysokej radiácie a sú náchylnejší reagovať na škodlivé účinky elektromagnetického žiarenia.

Vo svete ale aj u nás sa vytvárajú občianske iniciatívy za riešenie tohoto problému - napr. u nás

viď http://www.povecernik.sk/spravy-presov/202037/viete-aka-dzungla-nam-rastie-nad-hlavami

Najčastejšie prejavy škodlivého účinku elektromagnetického žiarenia:

narušenie spánku   

bolesť hlavy    

poruchy koncentrácie   

zábudlivá pamäť   

výkyvy krvného tlaku  

vnútorný nepokoj   

hučanie v hlave   

hyperaktivita u detí


Náchylnejšie sú deti. Do ich lebky vstupuje žiarenie dva až trikrát, do kostnej drene desaťnásobne intenzívnejšie ako u dospelých. U tehotných žien je ohrozený plod. Elektromagnetické žiarenie môže spôsobiť neurodegeneratívne choroby, Alzheimerovú chorobu, Parkinsonovu chorobu, oslabenie imunitného systému, neplodnosť, poškodenie sluchu, účinky na kožu. Výskumom v tejto oblasti sa vo svete zaoberá už mnoho vedeckých inštitúcií. Na Slovensku sa tým už mnoho rokov zaoberá Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied. Mnohí vedci varujú, že normy prípustnosti žiarenia sú dnes už zastaralé, lebo berú do úvahy len tepelné účinky. Pritom netepelné účinky môžu byť nebezpečnejšie.

Pozrite si film s českým dubbingom, ktorý sa zaoberá touto problematikou: https://www.youtube.com/watch?v=s9O6UvauGTo

Vo svete sa robia už aj na vládnej úrovni opatrenia ohľadom škodlivosti elektrosmogu. Niekoľko príkladov:

- Francúzsky parlament schhválil zákon o regulácii expozície obyvateľstva elektromagnetickému žiareniu z bezdrôtových sietí

(mobilné siete, Wi-Fi, mobily, tablety,...) a o regulácii reklamy na bezdrôtové zariadenia. Týmto zákonom bezdrôtové prístupové body/routery budú zakázané v škôlkach a jasliach a na základných školách budú zakázané, pokiaľ nie sú v aktívnom užívaní pri výučbe.

- Britské ministerstvo zdravia vydalo doporučenie, aby deti nepoužívali mobilné telefóny.

- Ruská národná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením vydala doporučenia:

Deti do veku 18 rokov, tehotné ženy, osoby s kardiostimulátorom, ľudia trpiaci neurasténiou, psychopatiou, poruchami spánku, stratou pamäti, epilepsiou atď, by nemali používať mobilné telefóny. Hovor nemá trvať viac ako 3 minúty a ďalší má nasledovať až po 15 minútach. Doporučuje používať hands-free.

- Vláda v Indii zakázala predaj mobilných telefónov deťom do 16 rokov a používanie telefónov na školách a vysokých školách.

- V Štokholme, Švédsko je zákaz používania mobilných telefónov vo verejnej doprave.

Závraty

búšenie srdca

poruchy zraku

kardiovaskulárne problémy

chronická vyčerpanosť a únava

depresia

pískanie v ušiach

pozmenené reflexy