Nechajte si poradiť vašimi ušami

Ochrana osobných údajov     © 2024 Zalan Schuster

ZS Acoustics

Stojany, podložky, príslušenstvo:

B.M.C. Woofe1 B.M.C. Woofe1

Millennium Carbon Fiber CD Mat


S diskom Millennium Carbon Fiber Platter Mat všetky hudobné disky budú hrať lepšie!

Millennium Carbon Fiber Mat je veľmi ľahký a tenký a  funguje takmer vo všetkých CD prehrávačoch. Znižuje počet chýb čítania, odstráni mechanickú rezonanciu a súčasne znižuje statický náboj. Z vášho prehrávača počujete lepšiu dynamiku, nižšiu úroveň šumu a čistejšiu reprodukciu vysokých tónov.

Ak nebudete počuť výrazné zlepšenie s touto podložkou vezmeme ju späť!


Môže byť použitá v akomkoľvek štandardnom prehrávači, front- zásuvke disku CD, DVD alebo Blu-ray.


POZNÁMKA: Millennium Carbon Fiber CD Mat sa nemôže používať v meniči (CD Changer) akéhokoľvek druhu, alebo v prehrávačoch typu slot.


Cena        67,– € /ks