Nechajte si poradiť vašimi ušami

Ochrana osobných údajov     © 2021 Zalan Schuster

ZS Acoustics

Zalan Schuster Acoustics na výstave High-End Slovakia a KlangBilder Vienna 2013

Zalan Schuster Acoustics vystavoval na výstave High-End Slovakia a KlangBilder vo Viedni 2013! Akustika miestnosti GIK Acoustics, high-end audio Accustic Arts. Pozrite si fotogaleriu o tejto udalosti.

Prečitajte si článok o tom v Mono and Stereo a Mono and Stereo o Klang Bilder 2013.

Úvod

Foto: Zalán Schuster

Foto: Anton Radits (prvá fotka)

Walter Kircher